COMMUNICATIE workshops en trainingen

Aan de basis van een goede samenwerking ligt goede communicatie. Uitdagend, nu medewerkers ook via beeldbellen met elkaar communiceren. Ze zien en horen elkaar, maar het gevaar bestaat, dat er toch signalen verloren gaan. Daar komt nog bij, dat iedere medewerker verschillend is en daardoor ook op verschillende manieren communiceert. Is een medewerker auditief ingesteld, of meer visueel? En tot wat voor breintype behoort je medewerker eigenlijk? Ziet een medewerker zichzelf eigenlijk wel net zoals zijn collega’s hem zien? Alle items onder het thema COMMUNICATIE zetten in op communiceren, verbinden en van elkaar leren.

Boeken activiteit

Meer weten over ons vitale aanbod?