VITAAL LEIDERSCHAP workshops en trainingen

Medewerkers doen niet wat een leidinggevende zegt, maar wat een leidinggevende doet.

Vitaal leiderschap heeft alles te maken met voorbeeldgedrag en is daarnaast het nemen van (mede) verantwoordelijkheid voor het leven en energie van de mensen die aan hem of haar zijn toevertrouwd. Vitaal leiderschap betekent niet ‘in charge’ zijn, maar zorg dragen voor de mensen om je heen. Een onderdeel van Vitaal leiderschap is Persoonlijk leiderschap. Medewerkers die hun persoonlijkheid leidend laten zijn in hun (zakelijke) leven, zijn het meest vitaal en succesvol. Een win- win voor de organisatie dus! Alle items onder het thema VITAAL LEIDERSCHAP zetten in op het verkrijgen van inzicht in modern leiderschap met wederzijds respect.

Boeken activiteit

Meer weten over ons vitale aanbod?